green-address-icon-png-4
آدرس پستی داروخانه

داروخانه آنلاین با ارسال رایگان دکتر فرزاد دوستی شعار :
کرمان – خیابان شهید بهشتی – نرسیده به چهارراه طهماسب اباد-کوچه شماره 11- مجتمع پزشکی بزرگمهر

113
پست الکترونیکی

اطلاعات : [email protected]
مشاوره فروش : [email protected]
پشتیبانی : [email protected]

111-300x170
کدپستی 

٧٦١٩٧٣٧٦٨٦

112-300x173
تلفنهای تماس واحد
دارویی و مکملها: ٣٢٤٨٣٢٧٥ – ٠٣٤ (داخلی1 )
واحد بهداشتی و آرایشی :  ٣٢٤٨٣٢٧٥ – ٠٣٤ (داخلی2 )
واحد ارتوپدی و تجهیزات پزشکی :  ٣٢٤٨٣٢٧٥ – ٠٣٤ (داخلی3 )
واحد مشاوره با داروساز :  ٣٢٤٨٣٢٧٥ – ٠٣٤ (داخلی4 )
واحد پشتیبانی امور وب سایت :  ٣٢٤٨٣٢٧٥ – ٠٣٤ (داخلی5 )
واحد اداری :  ٣٢٤٨٣٢٧٥ – ٠٣٤ ( داخلی6 )
اطلاع از آدرس :  ٣٢٤٨٣٢٧٥ – ٠٣٤ (داخلی7 )
fax_icon-300x300
دریافت فکس 

٣٢٤٨٣٢٧٤ – ٠٣٤ ( داخلی 8 )

شبکه های اجتماعی ما