استخدام

 • مشخصات عمومی

 • اطلاعات شغلی

 • برای اضافه کردن جدول از مثبت کنار فرم استفاده کنید.
  نام شرکت/سازمانمدت همکاریسمتدلیل ترک همکاری 
  افزودن یک ردیف جدید
 • اطلاعات تحصیلی و علمی

 • برای اضافه کردن جدول از مثبت کنار فرم استفاده کنید.
  نام رشتهمقطع تحصیلیمحل تحصیلشروع ازتا تاریخ 
  افزودن یک ردیف جدید
 • برای اضافه کردن جدول از مثبت کنار فرم استفاده کنید.
  نام رشتهنام موسسهنام مدرکتاریخ اخذ مدرک 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مهارت ها

 • اگر با نرم افزار خاصی آشنایی دارید نام آنرا قید بفرمایید :
 • چنانچه توضیحی در زمینه مهارت های تخصصی خود دارید قید بفرمایید :
 • نحوه همکاری

 • حقوق و مزایا

 • قوانین و شرایط

  1 - داروخانه دکتر دوستی شعار تمام رزومه های وارده را بررسی و در صورت نیاز با متقاضیان تماس خواهد گرفت . بدیهی است داروخانه دکتر دوستی شعار هیچگونه مسئولیتی در قبال استخدام تمامی افراد متقاضی شغل نخواهد داشت . 2 - در صورت تایید متقاضی اطلاعات رزومه برای سایر داروخانه های همکار و آرشیو در بانک متقاضیان رشته مورد نظر ثبت خواهد شد . 3 - در صورت تایید ابتدایی رزومه با متقاضی محترم تماس گرفته خواهد شد تا قرار ملاقات حضوری جهت انجام مصاحبه تنظیم گردد . 4 - چنانچه متقاضی اطلاعات نادرست و خلاف واقع در پرسشنامه خود وارد نماید کارفرما میتواند از بررسی و جذب نیروی فوق امتناع نماید . 5 - هرگونه قرارداد احتمالی تابع قوانین و ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و برپایه قرارداد و تعهدات مکتوب طرفین منعقد خواهد شد .